+47 22 80 56 72gunnar@orgdot.no

Ksys

KSYS er et informasjons- og logistikksystem for Den kulturelle skolesekken. (DKS) utviklet og driftet av oss. Systemet håndterer og integrerer ulike arbeidsprosesser i DKS, kommunikasjon med skoler og utøvere, turnélogistikk m.m. Benyttes av nasjonale institusjoner, fylker og kommuner.

Nettsider

Vi utvikler nettsider for web og mobil, hos oss kan du få hjelp til hele prosessen; rådgivning, design, teknologi / programmering, drift og support.

Systemutvikling

Vi leverer webapplikasjoner som skal bidra til mer effektiv håndtering av spesielle oppgaver; informasjon- og arbeidsflyt, Rapporteringssystemer, søknadssystemer, turnèlogistikk.